Hvor går grænsen?

Udskoling & STX / samfundsfag, seksualundervisning / 2021

Hvad skete der den nat til festen mellem Oliver og Frida? 


I Hvor Går Grænsen? får eleverne en tankevækkende oplevelse med vigtigheden og kompleksiteten af seksuelt samtykke, når de skal agere dommere i en voldtægtssag.

Spillet tager eleverne med i retssalen og til begivenhederne den fatale aften, og giver dem ansvaret for en retfærdig domsafsigelse - hvis den findes i denne sag?

Spillet er baseret på en virkelig voldtægtssag. 

Kunde

Levende Menneskerettigheder


OPGAVEN

Levende Menneskerettigheder ønskede et dilemmaspil, som tog retssystemets dilemmaer omkring seksuelt samtykke op og nuancerede forståelsen af begrebet "voldtægt".

Målet var en diskussion af, hvordan vi som samfund skal håndtere disse sager og at eleverne skulle forstå de vidtrækkende konsekvenser et manglende samtykke kan få. 

LØSNINGEN

Hvor Går Grænsen er et retssagsspil, hvor eleverne oplever hvad der faktisk står på spil, når man skal sikre sig, at alle parter ved en seksualakt er trygge ved situationen. Spillet er baseret på en virkelig voldtægtssag, som er nøje udvalgt så eleverne ville kunne spejle sig i hændelserne: de implicerede er på elevernes egen alder, de ville selv have kunnet befinde sig i samme situation og det er tydeligt, at der er tale om en gråzone og ikke en intentionel voldtægt. Spillet bygger på vidneforklaringer fra sagen, leveret af unge skuespillere, og rekonstruktioner af hændelsesforløbet. Når eleverne har hørt alle forklaringer i sagen, skal de tage stilling til skyldsspørgsmålet: Er Oliver skyldig i voldtægt eller uskyldig? 

Spillet lægger op til en diskussion af Samtykkeloven fra 2020 og en mere generel snak om hvad et samtykke er, kønsstereotyper indenfor flirt og sex og hvor vigtigt det er, at være opmærksom på den andens og ens egne seksuelle grænser og signaler. 

Projektet er lavet i tæt samarbejde med Levende Menneskerettigheder og deres menneskerettighedsambassadører. Ambassadørerne er advokater, som kan bookes til at tage ud og undervise på skoler i Levende Menneskerettigheders dilemmaspil. Levende Menneskerettigheder har udarbejdet et forløb omkring spillet, som lærere og ambassadører bruger i undervisningen.

SØREN BECH LAURSEN

Sekretariatsleder

Levende Menneskerettigheder

"Hvor går grænsen?” stiller relevante og vedkommende dilemmaer og spørgsmål til unge om grænser, samtykke og seksuel adfærd - gennem en ekstremt velproduceret rekonstruktion af en rigtig retssag. Spillet er relevant og vedkommende for målgruppen, da det behandler et emne, som de fleste unge stifter bekendtskab i ungdommen, på vej mod voksenlivet. Derfor er dette dilemmaspil relevant; de unge kan bruge det til noget, og relatere det til egne oplevelser. Spillet er endvidere produceret og udviklet med målgruppen for øje, og det betyder at alt fra manuskript, skuespil til lyssætning og klip er veludført og sobert produceret, så det i en undervisningssammenhæng, ikke forstyrrer de unges indtryk af filmene og de efterfølgende samtaler og debatter. Det er spot on!

FLERE DILEMMASPIL

Vi har lavet mange vidt forskellige dilemmaspil. Du kan f.eks. også kigge på UlighedsUdvalget om ulighed for Mellemfolkeligt Samvirke eller Love Child om FNs flygningekonvention for Grunnet Film og Levende Menneskerettigheder.