om os

PRODUKTIONSSELSKABET

Travers er et produktionsselskab, der har et bankende hjerte for undervisning og vidensformidling.

Hos Travers tager vi hånd om hele produktionen fra spæd idé til færdigt medieprodukt, og vi har udviklet, fondet og produceret en lang række medieproduktioner - dilemmaspil, podcast, lydvandringer, animationer, virtual reality-oplevelser og video - der indgår i undervisnings-forløb. Nøgleordene for vores arbejdsproces er kreativitet, grundig research og tæt samarbejde med vores kunder og partnere, for det garanterer høj indholdsmæssig og faglig kvalitet.

Ta’ gerne fat i os forud for en fondsansøgning, vi indgår gerne i udviklingen af endnu ikke finansierede projekter og yder rådgivning i hvordan medieproduktioner kan være med til at formidle og forstærke jeres budskabet.FOLKENE BAG

Travers er stiftet af medietilrettelæggerne Marie Ramhøj og Pernille Gliese Andersen, der tilsammen har mange års erfaring med fra både TV- og kommunikationsbranchen og selv har drevet undervisningsafdelingen i NGO'en Levende Menneskerettigheder og den tidligere undervisningsafdeling i VR-selskabet Makropol. 

Pernille Gliese Andersen

Marie Ramhøj

VORES PROCES 

Projektforløb er meget forskellige alt efter kunde og indhold,  men de bygger alle på de samme udviklings- og produktionstrin. Her har vi

opstillet en forsimplet oversigt over processen fra idé til færdigt produkt. 

Idé og udvikling

Alle projekter starter med et opstartsmøde, hvor vi gennemgår opgaven, ønskerne og mulighederne. Sammen brainstormer vi og sporer os ind på, den retning projektet skal gå

Research

Researcharbejdet fylder forskelligt alt efter projektet og projektpartnerne, men er altid en helt essentielt del af processen både for fagligheden og for idéudviklingen

Manuskript

Vi udarbejder et manuskript, som kunden godkender inden vi starter optagelser

REC

Produktion

Vi finder cases, locations og laver optagelser ud fra det manuskript vi er blevet enige om. Derefter følger en klippeproces, hvor produktet for alvor tager form. Produktionsniveauet kan skaleres alt efter projektets form og budget: Skal det være den store pakke med ekstra fotografer, droner og motiongraphics, eller passer det bedre med en enkelt fotograf og et mere simpelt look? Sammen sætter vi ambitionerne og stilen ud fra budgettet

Rettelser

Vi arbejder videre med produktet og inkorporerer jeres rettelser og feedback

Gennemsyn 

Vi mødes til gennemsyn og vi får jeres inputs og feedback. Her lægger vi os fast på det endelige resultat. Nogle kunder ønsker også på større projekter, at teste produktet på målgruppen inden de giver endelig feedback

Færdigt produkt

Produktet er færdigt og vi eksporterer det og udleverer det til jer i det format I ønsker

Har du spørgsmål til vores proces, eller kunne du tænke dig,

at snakke en idé igennem, så tag fat i os!


Fra optagelserne til dilemmaspillet "Hvor går grænsen?"