Hvordan fungerer FN?

Ungdomsuddannelserne / samfundsfag, historie / 2020

De fleste i en gymnasieklasse ved faktisk ikke hvad FN er. I en serie animerede explainers, forklares FN kort, aktuelt og engagerende. Som en af de vigtigste internationale organisationer er der stort behov for aktuelt undervisningsmateriale om FN, og "Hvordan fungerer FN?" - den første af de animerede explainers - giver på 3,5 min eleverne en indføring i FNs opbygning og vigtigste funktioner. 

Kunde

Mellemfolkeligt samvirke & Hermod Lannungs Fond


OPGAVEN

Mellemfolkeligt Samvirkes undervisningsafdeling VerdensKlasse ønskede at lave et stærkt undervisningstilbud om FN til ungdomsuddannelserne.

LØSNINGEN

Animationsfilmene er en del af et større undervisningsforløb, der også indeholder en podcastserie Travers har produceret. Eleverne kommer på en tidsrejse for, at opleve udvalgte nedslagspunkter i FN’s historie, der skaber forståelse for organisationens opbygning. Herigennem får eleverne en forståelse for menneskerettighederne og de dilemmaer organisationen har stået overfor i forhold til at handle på forskellige globale udfordringer. Formålet med animationsfilmene er at skabe en ultrakort, men solid og aktuel indføring i FN, der kan bruges som indledning og afsæt for undervisningen. 

Hvordan fungerer FN? er blevet til i samarbejde med Verdensklasse, UNDP og Lone Holm, lektor i samfundsfag på Marie Kruses Gymnasium, som også har udarbejdet undervisningsmateriale til forløbet. 

Projektet er støttet af Hermod Lannungs Fond og Slots- og Kulturstyrelsen. 

FLERE ANIMATIONER

Vi har lavet en lang række animationer for forskellige kunder. Du kan f.eks. også kigge på vores animeringer af de 17 verdensmålsikoner for Mellemfolkeligt Samvirke eller vores explaineren "Hvordan måler FN ulighed?" for Mellemfolkeligt Samvirke og Hermod Lannungs Fond